A Magyar Sí Szövetség küldöttgyűlése

A Magyar Sí Szövetség elnökségének döntése, valamint az Alapszabály 11.§ alapján küldöttgyűlést tartunk
2019. július 29-én hétfőn 15:00 órakor.
A küldöttgyűlés helye: Lions Garden Hotel (1146 Budapest, Cházár András u. 4.)

A küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai:
1. Megnyitó, levezető elnök megválasztása, szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv
hitelesítők megválasztása, napirendi pontok elfogadása
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
3. MSISZ közhasznú jelentése, 2017. évi gazdasági beszámoló
4. MSISZ 2018. évi gazdasági beszámoló
5. Egyebek

A meghívó és a küldöttgyűlés anyagai itt elérhetőek.

Eredeti forrás:
http://skihungary.hu/index.php/component/content/article/9-hirek/233-a-magyar-si-szovetseg-kuldottgyulese?Itemid=101